welcome.jpg
User Name
Password
 COVID 19 – preventivní opatření


Vážení klienti,

naší nejvyšší prioritou je ochrana zdraví a bezpečnost vás i našich zaměstnanců.

Abychom zajistili chod našich služeb a operací jako obvykle, zavedli jsme na našich pobočkách preventivní opatření.

Naše stávající zásady a postupy jsou v souladu s nařízením Bezpečnostní rady státu a pokyny vydanými Světovou zdravotnickou organizací.

Situaci aktivně monitorujeme a snažíme se jednat vždy v nejlepším zájmu jak našich zaměstnanců, tak i vás našich klientů.
O aktuálních opatřeních vás budeme průběžně informovat.

UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.